Na ovoj stranici možete izvršiti pretraživanje i uvid u katastarske podatake po broju parcele ili broju posjedovnog lista, odnosno katastarskoknjižnog uloška. Zabranjeno je nasumično i neselektivno pretraživanje i skidanje podataka.

Da bi izvršili pretragu, odaberite općinu i katastarsku općinu, upišite broj katastarske parcele ili posjedovnog lista, te kliknite na odgovarajuće dugme za pretragu. Ukoliko postoji geometrija za traženu parcelu, kliknite na ikonicu da bi istu prikazali na pregledniku geoportala.

Svi podaci su informativnog karaktera i ne mogu služiti kao javna isprava. Prikazani podaci se ne smiju koristiti u poslovne i komercijalne svrhe niti ustupati trećim licima. Javne isprave se izdaju u općinskim službama nadležnim za geodetske poslove i katastar.

Popisni katastar je tip katastarske evidencije čija karakteristika je da može, ali i ne mora imati dodatnu oznaku vezanu uz broj parcele naziva blok.

Tako u popisnom katastru možemo vršiti pretraživanje po broju parcele kao što je prikazano na sljedećim primjerima:

1-512
Blok 1, osnovni broj parcele 512, podbroja nema.
1-512/3
Blok 1, osnovni broj parcele 512, podbroj parcele 3.
517
Bloka nema. osnovni broj parcele 517, podbroja parcele nema.
519/5
Bloka nema. osnovni broj parcele 519, podbroj parcele 5.

ili

Katastarska parcela
PL / KKU