Početna strana | Katastar.ba


Zaboravljena lozinka   

Poštovani!

Dobrodošli na službenu internetsku stranicu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na kojoj možete pronaći katastarske podatke o Vašim parcelama i stanju posjeda na istim, informacije o statusu predmeta u katastarskom uredu, kao i izvršiti uvid u geoportal.

Naš konačni cilj je da se na ovoj internetskoj stranici mogu pronaći svi katastarski podaci za sve općine u Federaciji Bosne i Hercegovine, međutim, određeni podaci trenutačno ne postoje u digitalnom obliku, a u nekim općinama se radi na ažuriranju katastarskih podataka. Zbog navedenog razloga, za neke općine nećete moći pronaći katastarske podatke na ovoj internetskoj stranici, ali se intenzivno radi na omogućavanju internetske prezentacije tih podataka.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Željko Obradović, dipl. ing. geod.

NovostiVAŽNA OBAVIJEST

Objavljeno 30.04.2024.

Radi sigurnosnih razloga molimo sve registrirane korisnike stranice katastar.ba koji su se registrirali do 29.04.2024. godine, da obvezno izmjene lozinke svojih korisničkih računa.

Klikom na Zaboravljena lozinka možete izmjeniti lozinku svoga korisničkog računa.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.
FGU tim

Mogući problemi prilikom pregledanja podataka na geoportalu FGU

Objavljeno 16.04.2024.

Poštovani korisnici,

Ukoliko imate probleme sa pristupom i pregledom podataka na geoportalu FGU, molimo Vas da pobrišete povijest pregledavanja (cache) ili da probate pristupiti sa drugim internet preglednikom.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Mogući prekidi u radu servisa katastar.ba

Objavljeno 03.08.2017.

Poštovani korisnici,


Radi preseljenja u nove prostorije Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, servis katastar.ba može biti nedostupan u kraćim periodima.


Zahvaljujemo se na razumijevanju.