Poštovani!

Dobrodošli na službenu internetsku stranicu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, na kojoj možete pronaći katastarske podatke o Vašim parcelama i stanju posjeda na istim, izvršiti uvid u geoportal, te prijaviti se kao korisnik naših web servisa.

Naš konačni cilj je da se na ovoj internetskoj stranici mogu pronaći svi katastarski podaci za sve općine u Federaciji Bosne i Hercegovine, međutim, određeni podaci trenutačno ne postoje u digitalnom obliku, a u nekim općinama se radi na ažuriranju katastarskih podataka. Zbog navedenog razloga, za neke općine nećete moći pronaći katastarske podatke na ovoj internetskoj stranici, ali se intenzivno radi na omogućavanju internetske prezentacije tih podataka.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Željko Obradović, dipl. ing. geod.

Obavještenja

Mogući prekidi u radu servisa katastar.ba

Objavljeno 03.08.2017.

Poštovani korisnici,


Radi preseljenja u nove prostorije Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, servis katastar.ba može biti nedostupan u kraćim periodima.


Zahvaljujemo se na razumijevanju.