Web servisi | Katastar.ba


Zaboravljena lozinka   

Digitalni podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su dostupni korisnicima putem standardiziranih web servisa. Na taj način korisnik u svakom trenutku može preuzeti najažurnije podatke sa naših servera. Sljedeći setovi podataka su dostupni putem web servisa:

 • Administrativne granice (WMS, WFS)
  • Granice države
  • Granice entiteta
  • Granice kantona
  • Granice općina
 • Digitalni ortofoto Federacije BiH (WMS)
  • U razmjeri 1:5000 za područje FBiH
  • U razmjeri 1:2500 za urbana područja FBiH
 • Digitalni model reljefa FBiH u rezoluciji od 5m (WMS, WCS)
 • Katastarski podaci (WMS, WFS)
  • Granice katastarskih općina
  • Katastarske parcele
  • Način korištenja
  • Zgrade
 • Trigonometrijska podjela na listove detalja (WMS, WFS)
  • Listovi 1:5000
  • Listovi 1:2500
  • Listovi 1:1000
Spisak dostupnih web servisa
 • Ortofoto 2012 (1:5000)
 • Ortofoto 2012 (1:2500)
 • Administrativne granice: Država
 • Administrativne granice: Entitet
 • Administrativne granice: Kanton
 • Administrativne granice: Općina
 • DEM: Banovići
 • DEM: Bihać
 • DEM: Bosanska Krupa
 • DEM: Bosanski Petrovac
 • DEM: Bosansko Grahovo
 • DEM: Breza
 • DEM: Bugojno
 • DEM: Busovača
 • DEM: Bužim
 • DEM: Cazin
 • DEM: Centar
 • DEM: Čapljina
 • DEM: Čelić
 • DEM: Čitluk
 • DEM: Doboj Istok
 • DEM: Doboj Jug
 • DEM: Dobretići
 • DEM: Domaljevac-Šamac
 • DEM: Donji Vakuf
 • DEM: Drvar
 • DEM: Foča-Ustikolina
 • DEM: Fojnica
 • DEM: Glamoč
 • DEM: Goražde
 • DEM: Gornji Vakuf-Uskoplje
 • DEM: Gračanica
 • DEM: Gradačac
 • DEM: Grude
 • DEM: Hadžići
 • DEM: Ilidža
 • DEM: Ilijaš
 • DEM: Jablanica
 • DEM: Jajce
 • DEM: Kakanj
 • DEM: Kalesija
 • DEM: Kiseljak
 • DEM: Kladanj
 • DEM: Ključ
 • DEM: Konjic
 • DEM: Kreševo
 • DEM: Kupres
 • DEM: Livno
 • DEM: Lukavac
 • DEM: Ljubuški
 • DEM: Maglaj
 • DEM: Mostar
 • DEM: Neum
 • DEM: Novi Grad
 • DEM: Novi Travnik
 • DEM: Novo Sarajevo
 • DEM: Odžak
 • DEM: Olovo
 • DEM: Orašje
 • DEM: Pale
 • DEM: Posušje
 • DEM: Prozor-Rama
 • DEM: Ravno
 • DEM: Sanski Most
 • DEM: Sapna
 • DEM: Srebrenik
 • DEM: Stari Grad
 • DEM: Stolac
 • DEM: Široki Brijeg
 • DEM: Teočak
 • DEM: Tešanj
 • DEM: Tomislavgrad
 • DEM: Travnik
 • DEM: Trnovo
 • DEM: Tuzla
 • DEM: Usora
 • DEM: Vareš
 • DEM: Velika Kladuša
 • DEM: Visoko
 • DEM: Vitez
 • DEM: Vogošća
 • DEM: Zavidovići
 • DEM: Zenica
 • DEM: Žepče
 • DEM: Živinice
 • FBiH: Katastarska općina
 • FBiH: Katastarska parcela
 • FBiH: Nacin korištenja
 • FBiH: Zgrada
 • Banovići: Katastarska općina
 • Banovići: Katastarska parcela
 • Banovići: Nacin korištenja
 • Banovići: Zgrada
 • Bihać: Katastarska općina
 • Bihać: Katastarska parcela
 • Bihać: Nacin korištenja
 • Bihać: Zgrada
 • Bosanska Krupa: Katastarska općina
 • Bosanska Krupa: Katastarska parcela
 • Bosanska Krupa: Nacin korištenja
 • Bosanska Krupa: Zgrada
 • Bosanski Petrovac: Katastarska općina
 • Bosanski Petrovac: Katastarska parcela
 • Bosanski Petrovac: Nacin korištenja
 • Bosanski Petrovac: Zgrada
 • Breza: Katastarska općina
 • Breza: Katastarska parcela
 • Breza: Nacin korištenja
 • Breza: Zgrada
 • Bugojno: Katastarska općina
 • Bugojno: Katastarska parcela
 • Bugojno: Nacin korištenja
 • Bugojno: Zgrada
 • Busovača: Katastarska općina
 • Busovača: Katastarska parcela
 • Busovača: Nacin korištenja
 • Busovača: Zgrada
 • Bužim: Katastarska općina
 • Bužim: Katastarska parcela
 • Bužim: Nacin korištenja
 • Bužim: Zgrada
 • Cazin: Katastarska općina
 • Cazin: Katastarska parcela
 • Cazin: Nacin korištenja
 • Cazin: Zgrada
 • Centar: Katastarska općina
 • Centar: Katastarska parcela
 • Centar: Nacin korištenja
 • Centar: Zgrada
 • Čapljina: Katastarska općina
 • Čapljina: Katastarska parcela
 • Čapljina: Nacin korištenja
 • Čapljina: Zgrada
 • Čelić: Katastarska općina
 • Čelić: Katastarska parcela
 • Čelić: Nacin korištenja
 • Čelić: Zgrada
 • Čitluk: Katastarska općina
 • Čitluk: Katastarska parcela
 • Čitluk: Nacin korištenja
 • Čitluk: Zgrada
 • Doboj Istok: Katastarska općina
 • Doboj Istok: Katastarska parcela
 • Doboj Istok: Nacin korištenja
 • Doboj Istok: Zgrada
 • Doboj Jug: Katastarska općina
 • Doboj Jug: Katastarska parcela
 • Doboj Jug: Nacin korištenja
 • Doboj Jug: Zgrada
 • Domaljevac-Šamac: Katastarska općina
 • Domaljevac-Šamac: Katastarska parcela
 • Domaljevac-Šamac: Nacin korištenja
 • Domaljevac-Šamac: Zgrada
 • Donji Vakuf: Katastarska općina
 • Donji Vakuf: Katastarska parcela
 • Donji Vakuf: Nacin korištenja
 • Donji Vakuf: Zgrada
 • Foča-Ustikolina: Katastarska općina
 • Foča-Ustikolina: Katastarska parcela
 • Foča-Ustikolina: Nacin korištenja
 • Foča-Ustikolina: Zgrada
 • Fojnica: Katastarska općina
 • Fojnica: Katastarska parcela
 • Fojnica: Nacin korištenja
 • Fojnica: Zgrada
 • Glamoč: Katastarska općina
 • Glamoč: Katastarska parcela
 • Glamoč: Nacin korištenja
 • Glamoč: Zgrada
 • Goražde: Katastarska općina
 • Goražde: Katastarska parcela
 • Goražde: Nacin korištenja
 • Goražde: Zgrada
 • Gornji Vakuf-Uskoplje: Katastarska općina
 • Gornji Vakuf-Uskoplje: Katastarska parcela
 • Gornji Vakuf-Uskoplje: Nacin korištenja
 • Gornji Vakuf-Uskoplje: Zgrada
 • Gračanica: Katastarska općina
 • Gračanica: Katastarska parcela
 • Gračanica: Nacin korištenja
 • Gračanica: Zgrada
 • Gradačac: Katastarska općina
 • Gradačac: Katastarska parcela
 • Gradačac: Nacin korištenja
 • Gradačac: Zgrada
 • Grude: Katastarska općina
 • Grude: Katastarska parcela
 • Grude: Nacin korištenja
 • Grude: Zgrada
 • Hadžići: Katastarska općina
 • Hadžići: Katastarska parcela
 • Hadžići: Nacin korištenja
 • Hadžići: Zgrada
 • Ilidža: Katastarska općina
 • Ilidža: Katastarska parcela
 • Ilidža: Nacin korištenja
 • Ilidža: Zgrada
 • Ilijaš: Katastarska općina
 • Ilijaš: Katastarska parcela
 • Ilijaš: Nacin korištenja
 • Ilijaš: Zgrada
 • Jablanica: Katastarska općina
 • Jablanica: Katastarska parcela
 • Jablanica: Nacin korištenja
 • Jablanica: Zgrada
 • Kakanj: Katastarska općina
 • Kakanj: Katastarska parcela
 • Kakanj: Nacin korištenja
 • Kakanj: Zgrada
 • Kalesija: Katastarska općina
 • Kalesija: Katastarska parcela
 • Kalesija: Nacin korištenja
 • Kalesija: Zgrada
 • Kiseljak: Katastarska općina
 • Kiseljak: Katastarska parcela
 • Kiseljak: Nacin korištenja
 • Kiseljak: Zgrada
 • Kladanj: Katastarska općina
 • Kladanj: Katastarska parcela
 • Kladanj: Nacin korištenja
 • Kladanj: Zgrada
 • Ključ: Katastarska općina
 • Ključ: Katastarska parcela
 • Ključ: Nacin korištenja
 • Ključ: Zgrada
 • Konjic: Katastarska općina
 • Konjic: Katastarska parcela
 • Konjic: Nacin korištenja
 • Konjic: Zgrada
 • Kreševo: Katastarska općina
 • Kreševo: Katastarska parcela
 • Kreševo: Nacin korištenja
 • Kreševo: Zgrada
 • Livno: Katastarska općina
 • Livno: Katastarska parcela
 • Livno: Nacin korištenja
 • Livno: Zgrada
 • Lukavac: Katastarska općina
 • Lukavac: Katastarska parcela
 • Lukavac: Nacin korištenja
 • Lukavac: Zgrada
 • Ljubuški: Katastarska općina
 • Ljubuški: Katastarska parcela
 • Ljubuški: Nacin korištenja
 • Ljubuški: Zgrada
 • Maglaj: Katastarska općina
 • Maglaj: Katastarska parcela
 • Maglaj: Nacin korištenja
 • Maglaj: Zgrada
 • Mostar: Katastarska općina
 • Mostar: Katastarska parcela
 • Mostar: Nacin korištenja
 • Mostar: Zgrada
 • Neum: Katastarska općina
 • Neum: Katastarska parcela
 • Neum: Nacin korištenja
 • Neum: Zgrada
 • Novi Grad: Katastarska općina
 • Novi Grad: Katastarska parcela
 • Novi Grad: Nacin korištenja
 • Novi Grad: Zgrada
 • Novi Travnik: Katastarska općina
 • Novi Travnik: Katastarska parcela
 • Novi Travnik: Nacin korištenja
 • Novi Travnik: Zgrada
 • Novo Sarajevo: Katastarska općina
 • Novo Sarajevo: Katastarska parcela
 • Novo Sarajevo: Nacin korištenja
 • Novo Sarajevo: Zgrada
 • Odžak: Katastarska općina
 • Odžak: Katastarska parcela
 • Odžak: Nacin korištenja
 • Odžak: Zgrada
 • Olovo: Katastarska općina
 • Olovo: Katastarska parcela
 • Olovo: Nacin korištenja
 • Olovo: Zgrada
 • Orašje: Katastarska općina
 • Orašje: Katastarska parcela
 • Orašje: Nacin korištenja
 • Orašje: Zgrada
 • Pale: Katastarska općina
 • Pale: Katastarska parcela
 • Pale: Nacin korištenja
 • Pale: Zgrada
 • Posušje: Katastarska općina
 • Posušje: Katastarska parcela
 • Posušje: Nacin korištenja
 • Posušje: Zgrada
 • Prozor-Rama: Katastarska općina
 • Prozor-Rama: Katastarska parcela
 • Prozor-Rama: Nacin korištenja
 • Prozor-Rama: Zgrada
 • Ravno: Katastarska općina
 • Ravno: Katastarska parcela
 • Ravno: Nacin korištenja
 • Ravno: Zgrada
 • Sanski Most: Katastarska općina
 • Sanski Most: Katastarska parcela
 • Sanski Most: Nacin korištenja
 • Sanski Most: Zgrada
 • Sapna: Katastarska općina
 • Sapna: Katastarska parcela
 • Sapna: Nacin korištenja
 • Sapna: Zgrada
 • Srebrenik: Katastarska općina
 • Srebrenik: Katastarska parcela
 • Srebrenik: Nacin korištenja
 • Srebrenik: Zgrada
 • Stari Grad: Katastarska općina
 • Stari Grad: Katastarska parcela
 • Stari Grad: Nacin korištenja
 • Stari Grad: Zgrada
 • Stolac: Katastarska općina
 • Stolac: Katastarska parcela
 • Stolac: Nacin korištenja
 • Stolac: Zgrada
 • Široki Brijeg: Katastarska općina
 • Široki Brijeg: Katastarska parcela
 • Široki Brijeg: Nacin korištenja
 • Široki Brijeg: Zgrada
 • Teočak: Katastarska općina
 • Teočak: Katastarska parcela
 • Teočak: Nacin korištenja
 • Teočak: Zgrada
 • Tešanj: Katastarska općina
 • Tešanj: Katastarska parcela
 • Tešanj: Nacin korištenja
 • Tešanj: Zgrada
 • Tomislavgrad: Katastarska općina
 • Tomislavgrad: Katastarska parcela
 • Tomislavgrad: Nacin korištenja
 • Tomislavgrad: Zgrada
 • Travnik: Katastarska općina
 • Travnik: Katastarska parcela
 • Travnik: Nacin korištenja
 • Travnik: Zgrada
 • Trnovo: Katastarska općina
 • Trnovo: Katastarska parcela
 • Trnovo: Nacin korištenja
 • Trnovo: Zgrada
 • Tuzla: Katastarska općina
 • Tuzla: Katastarska parcela
 • Tuzla: Nacin korištenja
 • Tuzla: Zgrada
 • Usora: Katastarska općina
 • Usora: Katastarska parcela
 • Usora: Nacin korištenja
 • Usora: Zgrada
 • Vareš: Katastarska općina
 • Vareš: Katastarska parcela
 • Vareš: Nacin korištenja
 • Vareš: Zgrada
 • Velika Kladuša: Katastarska općina
 • Velika Kladuša: Katastarska parcela
 • Velika Kladuša: Nacin korištenja
 • Velika Kladuša: Zgrada
 • Visoko: Katastarska općina
 • Visoko: Katastarska parcela
 • Visoko: Nacin korištenja
 • Visoko: Zgrada
 • Vitez: Katastarska općina
 • Vitez: Katastarska parcela
 • Vitez: Nacin korištenja
 • Vitez: Zgrada
 • Vogošća: Katastarska općina
 • Vogošća: Katastarska parcela
 • Vogošća: Nacin korištenja
 • Vogošća: Zgrada
 • Zavidovići: Katastarska općina
 • Zavidovići: Katastarska parcela
 • Zavidovići: Nacin korištenja
 • Zavidovići: Zgrada
 • Zenica: Katastarska općina
 • Zenica: Katastarska parcela
 • Zenica: Nacin korištenja
 • Zenica: Zgrada
 • Žepče: Katastarska općina
 • Žepče: Katastarska parcela
 • Žepče: Nacin korištenja
 • Žepče: Zgrada
 • Živinice: Katastarska općina
 • Živinice: Katastarska parcela
 • Živinice: Nacin korištenja
 • Živinice: Zgrada

Web servisi

WMS (Web Map Service) je OGC standardizirani servis za prijenos prostornih podataka od servera prema klijentima. WMS servis dinamički prema zahtjevu pruža grafički prikaz prostornih podataka koristeći HTTP kao platformu za distribuciju. Grafički prikaz u ovom smislu nisu sami podaci nego njihove georeferencirane slike (images) u PNG, GIF ili JPG formatu. Prema tome nad prostornim podacima učitanim putem WMS servisa nije moguće obavljati standardne GIS analize.

WFS (Web Feature Service) je također OGC standardizirani servis za prijenos prostornih podataka od servera prema klijentima. Za razliku od WMS servisa koji klijentu pruža georeferencirane slike prostornih podataka, WFS servis klijentima pruža prostorne podatke u vektorskom GML formatu koristeći HTTP kao platformu za distribuciju. Samim time podatke preuzete na taj način moguće je pretraživati i nad njima obavljati standardne GIS analize (prostorne i neprostorne).

WCS (Web Coverage Service) definiran od strane OGC-a predstavlja otvorenu specifikaciju za web razmjenu rasterskih podataka. Podaci preuzeti putem ovog servisa mogu biti korišteni prilikom raznih analiza i modeliranja. Za razliku od WMS servisa koji pruža grafički prikaz prostornih podataka u obliku georeferenciranih slika tj. rastera (renderiranih od strane servera), WCS servis pruža rasterske podatke sa njihovom originalnom semantikom koja može biti interpretirana, ekstrapolirana i uređivana.