OBAVJEŠTENJE: Ukoliko imate probleme sa pristupom na preglednik molimo Vas da pobrišete historijat pregledavanja (cache) ili da probate pristupiti sa drugim internet preglednikom.

Dobrodošli na GEOPORTAL Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Osnovni cilj uspostave Geoportala Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je osiguranje lakšeg pristupa i korištenja standardiziranih prostornih podataka kojima raspolaže Federalna uprava. Geoportal Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je ključni element infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH).

Trenutno u karti geoportala (pregledniku) su dostupni sljedeći podaci:

  • Ortofoto snimci Federacije BiH u razmjeri 1:5000 i 1:2500;
  • Katastarski podaci (granice katastarskih općina, parcele, simboli i zgrade);
  • Granice BiH, Federacije BiH, kantona i općina;
  • Glavni putni pravci u Federaciji BiH;
  • Mreža vodotoka Federacije BiH;
  • Trigonometrijska podjela na listove detalja.

Cilj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je da svi podaci kojima raspolažemo budu dostupni na karti geoportala. U skladu sa našim mogućnostima osigurat ćemo pristup na geoportalu i drugim prostornim podacima kojima raspolažemo (geodetski i katastarski podaci, kartografski i drugi podaci).

Nadamo se da će vam korištenje naših prostornih podataka olakšati izvršavanje vaših poslova i obaveza, što će doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta i gospodarskom razvoju Federacije BiH. Kartu geoportala možete vidjeti klikom na link Preglednik za računare, odnosno Preglednik za mobitele.

S poštovanjem,
Direktor Željko Obradović