Registar cijena nekretnina


Web preglednik

Na ovoj stranici možete pronaći izvještaje o stanju na tržištu nekretnina, kao i druge izvještaje od interesa.

Trenutno je dostupan izvještaj o početku unosa podataka u Registar cijena nekretnina za svaku jedinicu lokalne samouprave. Odabirom općine/grada iz padajuće liste, prikazat će se datum početka prikupljanja podataka u Registar cijena nekretnina za odabranu općinu/grad.

Svečano pušten u rad portal „Javni uvid u Registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine“

06.06.2018 09:25

Dana 5. juna 2018. godine je svečano u rad pušten portal „Javni uvid u Registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine“. Cilj uspostave Registra cijena nekretnina, kao službene evidencije tržišta nekretnina u Federaciji BiH je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina i ostvarivanje realnog uvida u razvoj i kretanje ovog tržišta, što je jedan od osnova za gospodarski razvoj i ulaganja, te budućeg pristupa Evropskoj Uniji.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodin Željko Obradović je otvorio svečanost i na samom početku istakao kako je ovo dobar projekat za stabiliziranje i transparentnost tržišta nekretnina u BiH. Istakao je da je od 2013. godine omogućen uvid u katastarske podatke u Federaciji BiH, od 2016. omogućen uvid u vlasničko stanje nekretnina u Federaciji BiH, a danas i javni uvid podatke o prometu nekretnina u Federaciji BiH. Bosna i Hercegovina je od danas u skupini evropskih zemalja koje imaju registar cijena, a konačan rezultat je masovna procjena nekretnina u BiH, naglasio je direktor Obradović.

Direktor Porezne uprave Federacije BiH gosp. Šerif Isović je rekao kako će ovaj projekat omogućiti transparentan uvid u sve promete nekretnina, što će uticati na realnije i pravednije utvrđivanje poreznih osnovica za obračun poreza na promet nekretnina te da će registar imati i uticaj na ujednačeniji rad općinskih komisija za procjenu nekretnina.

Gospođa Andja Zimić, direktorica CILAP projekta je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima projekta, te odličnom saradnjom između direktnih projektnih partnera, Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis prava (Lantmateriet), Federalne uprave za godetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Ambasador Kraljevine Švedske u BiH gospodin Anders Hagelberg je izrazio zadovoljstvo i ponos što ima priliku sudjelovati na otvaranju registra, i kazao kako su transparentne cijene od životne važnosti za funkcionalno tržište imovine. Kupci i prodavci ostvaruju dobit ako znaju cijene na tržištu i tako tržište postaje funkcionalnije, efikasnije i pravičnije.

U drugom dijelu svečanosti su predstavljena i iskustva iz Kraljevine Švedske, Slovenije i Federacije Bosne i Hercegovine glede Registra cijena nekretnina u izvedbi gosp. Hansa Söderbloma, Gosp. Dušana Mitrovića i gospođice Jelene Zelić.

Prije svečanog puštanja u rad portala „Javni uvid u Registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine“, Federalna ministrica finansija gđa. Jelka Milićević se obratila prisutnima i naglasila kako ovaj registar vidi kao dobru osnovu za upravljanje finansijskim sredstvima iz Budžeta, naročito na osnovu socijalnih davanja.

Premijer Federacije BiH gospodin Fadil Novalić je na kraju i svečano pustio u rad portal "Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina u FBiH" i istakao da je ovaj projekat jedan od osnova za gospodarski razvoj i ulaganja te budući pristup Evropskoj uniji!

Korisnička dokumentacija funkcionalnosti internet stranice za registar cijena nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine (RCN FBIH)

Ovo uputstvo može se koristiti i primjeniti na svim uređajima koji podržavaju web browser-e (internet pretraživače) kao što su Chrome, Microsoft Edge, Mozzila Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, itd..

Kako bi se pristupilo internet stranici potrebno je uraditi sljedeće korake:

 1. Upaliti jedan od navedenih web browser-a (u nastavku fotografije pomenutih internet pretraživača)

 1. Ukucati sljedeću web adresu https://www.katastar.ba/rcn/preglednik/

Nakon što su završeni navedeni koraci, otvara se web stranica REGISTRA CIJENA NEKRETNINA FBiH sa svojim opcijama koje služe za pretragu nekretnina (u nastavku prikaz prilogu fotografija web stranice).

Uputstvo za korištenje opcija na web stranici REGISTRA CIJENA NEKRETNINA FBiH:

Nakon što se učita mapa Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu lakšeg korištenja u gornjem lijevom uglu postoje dugmad koja se koriste za zumiranje i odzumiranje mape.

U donjem desnom uglu se nalazi "Info" rubrika, koja raspolaže sa podacima ažurnosti podataka te brojem transakcija.

Sa lijeve strane se nalazi rubrika za pretragu nekretnina sa sljedećim opcijama:

 • GRAD/OPĆINA

 • VRSTA NEKRETNINE

 • VREMENSKI PERIOD

 • RASPON CIJENA

 1. Grad/Općina - klikom miša na ovo polje, otvara se padajuća lista sa svim gradovima u Federaciji BiH poredani abecednim redom.

 1. Vrsta nekretnina – klikom miša na ovo polje, otvara se padajuća lista svih vrsta nekretnina koje su razvrstane u sljedeće kategorije:

  • Stanovi

  • Građevinsko zemljište

  • Ostali objekti

  • Poljoprivredni objekti

  • Stambeni objekti

  • Stambeno-poslovni objekti

  • Poslovni objekti i posebni dijelovi objekata

  • Šume

  • Poljoprivredno zemljište

  • Ostalo zemljište

  • Garaže, garažni prostor i parking

  • Industrijski objekti

 1. Vremenski period – u slučaju da je potrebna pretraga navedene nekretnine u određenom razdoblju, u prvo polje je potrebno ukucati početni datum u formatu dd.mm.gggg ili putem odabira godine, mjeseca i datuma. Na isti način se ukucava ili bira krajnji datum;

 1. Raspon cijena – u prvo polje se ukucava najniža cijena dok se u drugo ukucava najviša cijena koja je predmet interesovanja;

Nakon ukucavanja gore navedenih parametara klikom na dugme PRIKAŽI na mapi će se prikazati svi željeni objekti u određenom periodu i rasponu cijena.

Korištenje i navigiranje mapom je napravljeno da bude jednostavno i intuitivno. Za pomjeranje mape u određenom smjeru potrebno je samo kliknuti na mapu i kursorom pomjeriti u željenom smjeru. Dupli klik na određeno mjesto će zumirati mapu na polju.

Postoje 2 tipa simbola na mapi koji prikazuju gustoću nekretnina na određenom lokalitetu:

 • Tamna narandžasta (veliki simbol) 26 – preko;

 • Svijetla narandžasta (mali simbol) 1 – 25;

Gore navedeni simboli su napravljeni u svrhu lakšeg prikazivanja nekretnina u sklopu mape na određenom lokalitetu. Zumiranjem na jedan od gore navedenih simbola razgranat će navedeni simbol na više manjih simbola. Dodatnim zumiranjem lokacije će biti prikazane nekretnine. Klikom na jednu od nekretnina se otvara novi prozor sa detaljima o nekretnini:

Za povratak na mapu potrebno je kliknuti dugme “Zatvori” ili pritisnuti simbol “X” u gornjem desnom uglu novootvorenog prozora.

Dobrodošli na JAVNI UVID U PODATKE Registra cijena nekretnina Federacije BiH

Osnovni cilj javnog uvida u podatke Registra cijena nekretnina Federacije BiH kao zvanične i dostupne evidencije o tržištu nekretnina u Federaciji BiH je povećanje transparentnosti tržišta nekretnina.

Cilj uspostavljanja i vođenja Registra cijena nekretnina je plansko praćenje cijena i analiza tržišta nekretnina, a javnog uvida da svim sudionicima i investitorima na tržištu nekretnina u Federaciji BiH pruži lako dostupne podatke o ostvarenim cijenama i drugim karakteristikama nekretnina na različitim lokacijama i vremenskim razdobljima.

Za potrebe transparentnosti i povećanja sigurnosti tržišta nekretnina slobodan je uvid u sljedeće podatke Registra cijena nekretnina:

 • vrsta i podvrsta nekretnine u prometu;
 • približna lokacija prometovane nekretnine;
 • datum zaključenja ugovora o prodaji nekretnina;
 • površina nekretnine u prometu;
 • ukupna cijena prometovanih nekretnina iz predmetnog ugovora;
 • informacija da li je za predmetni ugovor bilo više nekretnina i koje vrste;

Javni uvid u podatake Registra cijena nekretnina dostupan je od 5. lipnja 2018. godine, i osigurava informiranje javnosti o cijenama prometovanih nekretnina i nije namijenjen za profesionalno zaključivanje o tržištu nekretnina.

Javna prezentacija podataka Registra cijena nekretnina Federacije BiH je rezultat suradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Federalnog ministarstva financija i Porezne uprave Federacije BiH te jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH u realizaciji aktivnosti CILAP projekta. Projekt "Izgradnja kapaciteta za unaprijeđenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" - CILAP, je dugoročni projekat čija je svrha izgradnja kapaciteta i prenos znanja a sve u cilju povećanja efikasnosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini.

Kroz realizaciju aktivnosti 3. komponente CILAP projekta, tijekom 2016. i 2017. godine izvršen je razvoj IT sustava Registra cijena nekretnina Federacije BiH. S obzirom na važeće zakonske i institucionalne okvire sustav je razvijen u bliskoj suradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH, čiji su službenici interni korisnici sustava zajedno sa povjerenstvima za procjenu vrijednosti nekretnina ispred jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

U sustav Registra cijena nekretnina do sada su uključene 63 zainteresirane jedinice lokalne samouprave i sve porezne ispostave u Federaciji BiH.

Nadamo se da će naš trud na uspostavi Registra cijena nekretnina, a koji nosi niz koristi za organe vlasti svih nivoa u FBiH, ali i za same građane biti prepoznat u Federaciji BiH.

Preglednik podataka Registra cijena nekretnina Federacije BiH možete pokrenuti sa svojeg računara, tableta, mobilnog ili drugog uređaja klikom na PREGLEDNIK, a sadržaj je prilagođen svim trenutno dostupnim platformama uređaja.

S poštovanjem,
Direktor Željko Obradović